Programi za I. starostno obdobje

Program za najmlajše je zasnovan za otroke od dopolnjenega 1. leta do 3. leta starosti in se osredotoča na zagotavljanje bogatega in spodbudnega učnega okolja, kjer lahko otroci raziskujejo in odkrivajo svet okoli sebe skozi igro, praktične dejavnosti in skupinske izkušnje. Program zagotavlja visoke standarde na področjih varnosti, nege, vzgoje in razvoja ter nudi popolno oskrbo v času bivanja v vrtcu. Strokovni delavci z otroki vzpostavljajo pozitivno interakcijo in izgrajujejo medsebojno zaupanje.

Otroci sodelujejo v pogovorih z vzgojitelji, poslušajo otroške skladbice in napeve v slovenskem in angleškem jeziku ter enkrat tedensko dela klasičnih mojstrov. V času, ki je namenjen prebiranju otroške literature, otroci po svoji zmožnosti poslušajo in sodelujejo. Za graditev otrokovega besedišča se vzgojitelji poslužujejo pojmov, ki otroke vsakodnevno obdajajo, predmetov, ki jih uporabljajo pri svoji igri in nenazadnje s ponavljanjem imen njihovih vrtčevskih prijateljev. Vzgojitelji se izogibajo uporabi nikalnic in pretirani uporabi pomanjševalnic.

Z ustvarjanjem zanimivega okolja, takšnega, ki vabi k učenju, program vrtca Ribniček spodbuja razvoj intelektualnih elementov. Otroci skozi raziskovanje in odkrivanje dosegajo vedno nove mejnike v intelektualnem razvoju, npr. permanentnost objekta ali razumevanje odnosa med vzrokom in posledico.

Družbena komponenta je bistvenega pomena za razvoj zadovoljnih in srečnih posameznikov in predvsem takšne skupine ljudi. Delo z malimi otroki je mogoče večkrat dnevno individualizirati, kar pri otroku ustvari občutek varnega in prijetnega okolja; otroke se na njihovo željo vzame v naročje ali objame, igra s posameznim otrokom pa ustvari vez zaupanja med otrokom in vzgojiteljem. Taka vez za otroka predstavlja temelj uspešnega raziskovanja okolice in učenja o svetu.

Primeri dejavnosti za najmlajše po področjih

 

  • Senzorične | Vodne igre, igre s peskom, plastelin, naravni materiali, blago, baloni, glina, čutna pot
  • Ustvarjalne | Voščenke, krede, barvice, lepilo, modeli za piškote, štampiljke, vodenke, rokice, delovni listi
  • Telesne | Žoge, poganjalčki, blazine, bazen, travnik, plezala in ovire, ples
  • Spretnostne | Kocke, sestavljanke, natikanke, didaktični centri, kuhinja, abak, oblike, čutna pot
  • Jezikovne | Knjige, lutke, plakati, Zlate besedice, pravljične minute, obiski knjižnice, delovni listi, družabne govorne vaje
  • Znanstvene | Opazovanje žive in nežive narave, namizni labirint, znanstveni poskusi, delovni listi
  • Glasbene | Ploskanje, ples, skupinsko petje, igranje na glasbila, obiski glasbenikov, bansi (gibalne igre s petjem), delovni listi