Programi in prednosti vrtca Ribniček

V našem vrtcu verjamemo, da je otroštvo v mnogih pogledih najpomembnejše obdobje življenja, zato si prizadevamo zagotoviti prijazno, varno, stabilno, spodbudno in vključujoče okolje, v katerem se otroci lahko v največji možni meri varno razvijajo in napredujejo. Če okolje vrtca predstavlja temelje, pa so programi in spremljevalne vsebine stebri uspešnega in strokovnega dela z otrokom.  Programi vrtca so zasnovani na način, da otroka podpirajo na vseh področjih razvoja. Programe vseskozi izboljšujemo in nadgrajujemo, sočasno pa poteka stalen razvoj in vključevanje novih programov in nadstandardov. Osrednji cilj oziroma poglavitna naloga vseh vzgojnih vsebin in dejavnosti, ki se medsebojno smiselno prepletajo in dopolnjujejo, je celovit razvoj predšolskega otroka.

 

Program vrtca je razdeljen na I. in II. starostno obdobje, zasnovan pa je tako, da upošteva razvojne posebnosti obeh obdobij, programsko pa ju združi na mestih, kjer je to koristno in primerno za otroke obeh starostnih skupin, oziroma kjer je to v interesu otrok obeh starostnih skupin.

Programi za I. starostno obdobje

Programi za I. starostno obdobje

Program za najmlajše je zasnovan za otroke, od dopolnjenega 1. leta do 3. leta starosti in se osredotoča na zagotavljanje bogatega in spodbudnega učnega okolja, kjer lahko otroci raziskujejo in odkrivajo svet okoli sebe skozi igro, praktične dejavnosti in skupinske izkušnje. 

Beri naprej
Program za II. starostno obdobje

Program za II. starostno obdobje

Predšolski program je zasnovan za otroke, stare od dopolnjenega 3. leta starosti do šoloobveznosti. V izobraževalnem smislu se ta program osredotoča na pripravo otrok na šolo z nadgrajevanjem njihovih obstoječih spretnosti ter uvajanjem novih konceptov in izkušenj.

Beri naprej