Vpisi in podpora družinam

Vabimo vas, da se dogovorite za ogled našega vrtca – dobrodošli! 

Vrtec Ribniček vsako jesen zagotavlja zadostno število mest, da lahko vse družine, ki to želijo ali potrebujejo, vpišejo svojega otroka oziroma njegove sorojence. Naš vrtec deluje na dveh privlačnih lokacijah - v samostanski enoti v Stični, v Cistercijanskem samostanu Stična, ter v enoti Komenskega v središču Ivančne Gorice. Vpis otrok v naš vrtec poteka vse leto, vrtec pa lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost enega leta oziroma ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev.

Ob vključitvi otroka v vrtec je potrebno pridobiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

Kakšne možnosti imam za sprejem otroka v vrtec Ribniček?

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest celotno šolsko obdobje. V primeru polne zasedenosti vrtec oblikuje čakalni seznam, v tem primeru vrtec vpisuje po vrsti glede na datum prejema vpisnice.  Naš sprejemni postopek temelji na načelu, kdor prvi pride, prvi melje, pri čemer velja, da dajemo prednost bratom in sestram otrok, ki že obiskujejo naša vrtca. Svetujemo vam, da vpis opravite čim prej in si zagotovite mesto za svojega otroka.

Kdaj lahko vpišem otroka?

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Kako poteka vpis?

Vpis poteka v dveh korakih:

  1. korak: oddaja vpisnega obrazca, ki ga oddate s poštno pošiljko na naslov Vrtec Ribniček, Stična 2a, 1295 Ivančna Gorica, osebno po predhodnem dogovoru ali elektronsko na e-naslov [email protected]. Vpisni obrazec uredite v enem izvodu in se nahaja na naslednji povezavi: VPISNI OBRAZEC
  2. korak: sklenitev pogodbe v dveh izvodih. Pogodbo lahko natisnete doma ali jo prevzamete osebno v vrtcu. Pogodba se nahaja na naslednji povezavi: POGODBA

 

Če imate kakršna koli vprašanja o našem vpisnem postopku ali programih, nikar ne oklevajte in nas kontaktirajte. Tukaj smo, da vam pomagamo in se veselimo, da vas in vašega otroka lahko pozdravimo v našem vrtcu!

 

Vabljeni k vpisu!